Voorwaarden Motovacances Chamauche

Vermelde reissom is per persoon inclusief:
   1. Schriftelijke bevestiging van het aantal overnachtingen
   2. Eten en drinken op de Motoferme 
   3. Routebeschrijvingen
   4. Reserveringskosten
   5. Aanbetaling (25% van de reissom)

Vermelde reissom is exclusief:
   1. Benzinekosten, eventuele bekeuringen en kosten voor schades en repatriŽring
   2. Tol - en parkeergelden en eventuele wegenvignetten
   3. Entreegelden en overige persoonlijke uitgaven
   4. Reis- en annuleringsverzekering
   5. Toeristenbelasting [€ 0,75 p.p.p.n.], deze dient vooraf te worden voldaan

Boeking en betaling
U ontvangt een bevestiging naar aanleiding van uw inschrijfformulier. Invullen van het inschrijfformulier verplicht u tot betaling van al hetgeen op grond van deze aanmelding verschuldigd is.

Er geldt een aanbetaling van 25% van de totale reissom inclusief toeristenbelasting . Deze aanbetaling dient 1 week na ontvangst van de reserveringsbevestiging  te zijn voldaan.

De afgesproken reissom inclusief toeristenbelasting dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer: FR76 1390 6001 3485 0564 7940 118 [Ten name van M. Geerts Stephanus ou Madame Mulder Judith].

BIC AGRIFRPP839

Reisdocumenten
Uw paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs en groene kaart dienen geldig te zijn. Een reisverzekering is aan te bevelen in verband met mogelijke pech en repatriŽring. 

Aansprakelijkheid
De organisatie draagt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan bij deelnemers of derden. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van calamiteiten en/of andere redenen van overmacht. Het ter vervoer aanbieden van bagage en/of een motorfiets geschiedt geheel voor risico van de deelnemer. Kosten die de organisatie maakt ten behoeve van berging en/of reparatie van motorfiets of bagage, dan wel ten behoeve van vervoer van diens eigenaar in omstandigheden die daarmee samenhangen of anderszins, zijn niet bij de reissom inbegrepen en zullen dan ook in redelijkheid achteraf worden doorberekend.

Indien om welke reden dan ook het vervolgen van de reis door de deelnemer per motorfiets binnen een redelijke termijn onmogelijk is ontstaat hierdoor geen recht op vergoeding van schade en/of kosten van welke aard dan ook. Deelnemer is ook dan zelf verantwoordelijk voor repatriŽring van lijf en goederen naar Nederland.

Uiteraard zal de organisatie in dat geval naar beste kunnen hulp en bijstand verlenen voor zover dat in redelijkheid kan worden verwacht en voor zover het groepsbelang zich daar niet tegen verzet.

Annulering door een deelnemer
Annulering dient altijd schriftelijk (eventueel per email) te gebeuren en schriftelijk te worden bevestigd door Motovacances. Motovacances kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door u gemaakte kosten voor een annulering. Het is daarom ook raadzaam een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsmaatschappij. 

Annulering door de organisatie
Een reis kan geannuleerd worden wanneer het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald tot uiterlijk 3 weken voor vertrek of als gevolg van gewichtige omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de organisatie aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In beide gevallen zal de organisatie dezelfde reis op een later tijdstip aanbieden. Indien dit aanbod door de deelnemer niet wordt aanvaard volgt restitutie van betaalde gelden.

Klachten
Klachten tijdens de reis dient de deelnemer zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de deelnemer onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan kan de deelnemer deze, uiterlijk één maand na de reis, bij de reisorganisator schriftelijk indienen. 

NB.: 
   1. Een gedetailleerde kaart van Zuid Frankrijk is zeer aan te bevelen.
   2. Reisbescheiden, indien nodig, worden zsm toegezonden nadat de reissom (volgens afspraak) is betaald.
   3. Wilt u gebruik maken van onze digitale routes; vergeet u dan aub niet de usb-kabel van uw navigatiesysteem.
   4. All-inclusive; Het all-inclusive concept betekent op Motoferme Chamauche: Uitgebreid ontbijt; desgewenst een zelf samengestelde lunch voor onderweg;
       hapjes zoals nootjes, olijven en worst; avondeten bestaande uit een 3 gangendiner. Dranken; koffie, thee, water, verschillende soorten frisdrank, bier en 3 soorten wijn.